MİSYON & VİZYON

MİSYON:  Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği misyonumuz, Karadeniz’deki yoğun bakım hemşireliğini geliştirmek ve güçlendirmek, Yoğun bakım çalışanlarının eğitim ve deneyimlerine katkı sağlamak, Yoğun bakım hemşireleri arasında iletişim ve sosyal dayanışmayı sağlamak, Yoğun bakım hasta ve yakınlarına destek vermek, hastalara verilen bakım kalitesini arttırmak ve bir meslek örgütü olarak alanımızla ilgili sağlık politikalarını toplum yararına etkilemektir.

VİZYON: Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği vizyonumuz, Topluma fayda sağlayan, etik değerlerin ışığında, sağlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi eğitim, araştırma ve hizmet sunan bir dernek olmak.